Uspješno završena edukacija žena

Nakon provedene teorijske i praktične obuke žena od strane Ustanove koja posjeduje potrebna ovlaštenja i dozvole za obrazovanje, sa ženama je sklopljen radni odnos koji će trajati 24 mjeseca.