Sastanci koordinatora i administratora projekta s ženama zaposlenicama projekta

Koordinator i/ili  administrator projekta redovno imaju sastanak s zaposlenim ženama projekta , kako bi se razmijenile informacije s terena , kod krajnjih korisnika ,prati se epidemiološka situacija .