Cilj projekta “Zaželi bolji život u Općini Garčin”

Žene kroz projekt stječu i obrazovanje( prekvalifikaciju)
koja će im kasnije olakšati izlazak na tržište rada za što
su osigurana sredstva od 7.000,00 kn, a i doprinijeti
povećanju socijalne uključenosti i kvalitetnijeg života
starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na
području općine Garčin koji će se uz pomoć žena dobiti
i mjesečni iznos od 200,00 kn higijenskih potrepština.